Video a zvuk

  • převod videonahrávek z VHS či jiných analogových médií na DVD
  • převod zvukových záznamů z magnetofonových kazet do počítače, resp. na CD/wav/mp3 – dle potřeby
  • sestříhání záznamu
  • snížení šumu
  • vyčištění
  • zesílení apod.

Comments are closed.